ماشین جوشکاری ریل KCM-005

KCM005 یک ماشین جوش خودکشش ریل-جاده ای، طراحی شده مخصوص جوش ریل می باشد. ماشین توسط شرکت COMASFER اوکراین توسط چرخ و محور مخصوص برای حرکت روی ریل تجهیز شده است. ناوگان حرکتی ماشین توسط شرکت VOLVO ساخته شده است و شاسی بخش تریلر آن مجهز به سیستم حرکتی روی ریل می باشد که کانتینر قرار گرفته بر روی آن تجهیزات جوش شامل کلگی جوش، سیستم کنترلی دستگاه جوش، دیزل تامین کننده برق، جرثقیل هیدرولیکی حمل کلگی جوش و ... را در خود جای داده است.

کلگی جوش مخصوص جوش ریل، بر پایه مدل K920 می باشد. سیستم کنترلی عملیات جوش بر پایه سیستم کنترلی SIEMENSE برنامه نویسی شده است. ماشین جوش توسط کامپیوتر Weldreg جهت نمایش حالت جوش و صدور گواهی تایید هر جوش سر به سر نیز تجهیز شده است.

 
 
 
 

کابین ماشین برای دو نفر (راننده و یک کمک راننده) طراحی شده است و تجهیزات کنترل برای حرکت روی ریل نیز در کابین قرار گرفته است.

حرکت روی ریل توسط سیستم مخصوص ریل-جاده ای شکل گرفته است که شامل یک بوژی دو محوره در بخش جلویی تریلر و و یک محور تکی در انتهای تریلر می باشد. حرکت روی جاده نیز توسط چرخ انجام می پذیرد. سرعت حرکت روی ریل به طور اتوماتیک تا 25 کیلومتر بر ساعت محدود شده است. حرکت و کنترل سامانه حرکتی روی ریل توسط کنترل پنل داخل کابین کنترل می شود. تجهیزات مطابق استاندارد EN15746-1 و EN15746-2 می باشد. سیستم کنترل، شرایط جوشکاری در حالت های دشوار را امکان پذیر می کند، به عبارتی افزایش جریان و ولتاژ جوش، پیاده سازی حالت فلش پالس، کاهش زمان و نزدیک شدن به ناحیه پر حرارت سر به سر ریل ها شرایط بهبود کیفیت جوشکاری را برای ریل های با فولاد آلیاژبالا فراهم می آورد. تجهیزات فلش پالس این امکان را فراهم می آورد تا زمان حرارت دهی دو سر انتهایی ریل های در حال جوش کاهش یابد که منجر به کاهش زیادی در مدت زمان جوشکاری می شود. افزایش قدرت ماشین و کاهش زمان جوشکاری باعث افزایش بهره وری و صرفه جویی در زمان و انرژی در صنعت راه آهن می گردد. تجهیزات جوش ریل مطابق با استاندارد EN14587-2 و همچنین دستور العمل های اروپایی 2006/42/EC , 2006/95/EC, 2004/108/EC می باشد.